Στους εμπορικούς χώρους οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών είναι συνήθως διαφορετικές από τις ανάγκες που υπάρχουν σε βιομηχανικούς χώρους. Εδώ η αισθητική εμφάνιση του εποξειδικού δαπέδου αποτελεί προτεραιότητα.

Μπορούμε να παράξουμε ειδικές αποχρώσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σας (κατοπιν ελάχιστης παραγγελίας) καθώς και διάφανες επικαλύψεις για να δημιουργηθεί το glass effect πάνω από εκτυπώσεις και ταπετσαρίες δαπέδου.

Επιπρόσθετα διαθέτουμε διακοσμητικά δάπεδα που δημιουργούν metallic και granite effect