Οι βιομηχανικοί χώροι επιδέχονται σε καθημερινή βάση μεγάλες καταπονήσεις. Υπάρχουν συνεχώς μετακινήσεις παλετοφόρων και κλαρκ που διακινούν μεγάλα φορτία. Τα πατώματα που προδιαγράφονται σε τέτοιος χώρους θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καταπονήσεις.

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε πως γίνεται η εφαρμογή ενός εποξειδικού δαπέδου. Σε χώρους με βαριές χρήσεις προτείνουμε την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου τουλάχιστον 3 χιλιοστών. Μπορείτε να δείτε το προϊόν μας Ktisofloor για περισσότερες πληροφορίες.