Δάπεδα για χώρους στάθμευσης

Στους χώρους στάθμευσης οι επιστρώσεις των δαπέδων πρέπει πέρα από την προστασία του τσιμέντου να λειτουργούν και ως στεγανωτική στρώση μεταξύ των επιπέδων.

Οι εποξειδικές βαφές δαπέδων που προδιαγράφονται στους χώρους στάθμευσης πρέπει να είναι ανθεκτικές στα ελαστικά των αυτοκινητών, στους ρύπους που εκπέμπουν καθώς και σε λάδια που ίσως πέσουν στο δάπεδο.  Επιπρόσθετα συγκεκριμένες περιοχές όπως οι ράμπες και οι διάδρομοι που κυκλοφορούν οι πεζοί θα πρέπει να κατασκευαστούν με προδιαγραφές αντιολισθηρότητας.

Όταν υπάρχουν ανάγκες για ελαστικότητα του δαπέδου προδιαγράφουμε πολυουρεθανική βαφή τύπου Ktisopur για τέτοιες εφαρμογές